Lanneselän ahtauma

Lanneselän ahtaumalla eli spinaalistenoosilla tarkoitetaan selkäydinkanavan ja hermojuurten ahtaumaa. Tila kehittyy usein hitaasti vuosien saatossa. Siten selkä on myös saattanut oirehtia vuosien ajan esim. ajoittaisella väsymisellä. Vähitellen mukaan tulee jalkoihin säteilevää särkyä. Tyypillisesti selän väsyminen ja jalkojen särky oireet ilmaantuvat rasituksen, kuten esim. kävelyn yhteydessä. Samoin oireet usein helpottavat levossa ja etukumarassa asennossa tai istuessa.

Selän vuosia jatkuvaa kulumista on havainnollistettu seuraavassa kuvassa. Ylimpänä näkyy normaalin korkeuden omaava välilevy. Vähitellen välilevyn kuluessa sen ympärille sekä nikamien takaosien nivelpintoihin alkaa kertyä kalkkia, jotka ahtauttavat selkäydin ja hermojuurikanavia. Kuvassa keltaisella kuvatut hermot joutuvat ahtaalle ja lopulta puristuksiin, kuten alimmassa välilevytasossa nähdään.

Havainnekuva lannerangan kulumasta. Ylimpänä normaali välilevy. Alimpana voimakkaasti kulunut välilevy.

Lanneselän ahtauma alkaa yleensä oirehtia 50 ikävuoden jälkeen. Alkavaa selän kulumaan eli degeneraatioon liittyvää oireilua voi esiintyä tätä nuoremmillakin.

Lanneselän ahtauma oirehtii aaltoillen. Sairaudelle on tyypillistä, että kuluu pitkiäkin ajanjaksoja ilman oireita. Näin ollen myös hoito on usein pitkään oireenmukaista ja selän toimintakyvyn ylläpitoon tähtäävää.

Operatiivisella hoidolla pystytään parhaiten vaikuttamaan jalkoihin säteilevään särkyyn. Usein myös selkäoireet helpottavat, mutta harvoin selkäleikkaukseen on aihetta ilman myös jalkoihin säteilevää oiretta.

Poikkileikkaus ahtautuneesta selkäydinkanavasta (stenosis) sekä normaalista selkäydinkanavasta.